Home » Uncategorized » Gia sư nhiệt tình, Gia sư lớp 4

Gia sư nhiệt tình, Gia sư lớp 4

Blog Stats

  • 1,499 hits
Advertisements

Văn phòng Giáo Dục & Đào Tạo Thiên Phúc đã có những chỉ thị rõ nét việc đổi mới cách dạy cho các gia sư lớp 4 của Văn phòng Thiên Phúc. Vì đây đây là sự đồng bộ hóa trong quy trình cải cách giáo dục.  
  Để áp dụng những chỉ thị về việc thay đổi cách hướng dẫn của Trung Tâm Gia Sư Thiên Phúc những dạy kèm lớp 4 cần phải:
• Nên có buổi đầu trao đổi để khảo sát học lực của học sinh nhằm cải tiến cách soạn giáo án, nêu rõ mục tiêu bài hướng dẫn, mục tiêu truyền đạt cho học sinh, những việc dạy kèm lớp 4 cần phải làm, yêu cầu cụ thể tùy thuộc vào trình độ khác nhau của học viên mà gia sư đang trực tiếp dạy (xuất sắc, khá, trung bình, yếu, kém). Bước đầu tiên mà một gia sư lớp 4 tháu hiểu lên kế hoạch như vậy sẽ tránh mất nhiều thời gia để "sao chép" lại những giáo án mẫu một cách chưa cần thiết, dành nhiều khung giờ hơn cho việc nghiên cứu bài giảng dạy của bản thân. Dĩ nhiên, một dạy kèm nên tháu hiểu đến giáo án mẫu, nhưng cần phải hiểu rõ giáo án chỉ là công cụ, phương tiện giảng dạy nên chưa cần quá tập trung và coi trọng quá mức về giáo án – đó chỉ là hình thức, điều cân thiết mà Trung Tâm Gia Sư Thiên Phúc & xã hội cần là chất lượng hướng dẫn và "đẳng cấp" học trò. 

• gia sư lớp 4 phải tháu hiểu tự chủ cho cách hướng dẫn của mình, chưa ai hiểu học sinh hơn chính gia sư trực tiếp hướng dẫn.  Trung tâm chẳng bao giờ áp đặt cho dạy kèm một cách máy móc rập khuôn theo giáo trình. Mỗi gia sư phải tự hiểu rằng mình chưa phải là một ca sỹ hay diễn viên trên sàn diễn mà chỉ cần hát chính xác nội dung hay diễn chính xác kịch bản là hoàn thành nhiệm vụ. Một dạy kèm không thể "đơn độc" giảng mà còn phải tháu hiểu "khơi nguồn" tri thức. gia sư xuất sắc thì phải là một đạo diễn, một nhà thiết kế. Tuy nhiên, mong muốn có được điều này thì năng lực của dạy kèm phải được trung tâm thẩm định một cách chặt chẻ & nghiêm túc nhất. Vì lúc giao quyền tự chủ cho một gia sư là cả sự vất vả và trách nhiệm to lớn về nội dung và hiệu quả kèm.

• Tóm lại, quyền tự chủ của một gia su lop 4 phải được kiểm soát trên sự chỉ đạo vĩ mô. Trên cơ sở đào tạo CHUẨN phương pháp của mỗi dạy kèm, Công Ty Giáo Dục & Đào Tạo Thiên Phúc đã xây dựng các mẫu bài tập, mẫu kiểm tra cho từng môn học (nhất là toán & TIẾNG VIỆT). Đây là các điều cụ thể hóa trong việc CHUẨN KIẾN THỨC của 2 môn công cụ. Nếu một học sinh không đạt yêu cầu sau các kỳ khảo sát thì dạy kèm phải biết dành thời gian bổ túc lấp đầy các "lỗ hỏng" cho kỳ khảo sát lại. thời gian kiểm tra một học viên bởi dạy kèm chọn, nhưng phải gửi bảng báo cáo về trung tâm để trung tâm sẽ có những đề xuất & hình thức Sau đó. Đây là một việc làm nhằm tạo sự quản lý nghiêm ngặt, nằm trong sự giám sát của Văn phòng Thiên Phúc. Đồng thời trung tâm luôn hỗ trợ kịp thời về mặt tinh thần và điều kiện cho các gia sư lớp 4.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: